Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky stúpa

Nároky na školu sú vysoké. Od dieťaťa sa hned’ po nástupe do školy očakáva, že začne pracovať ako hotový žiak. Vyžaduje sa od neho určitá zámerná činnosť, ktorá je náročná na udržanie pozornosti, rýchleho tempa práce, dobrej úrovne  grafomotoriky, vedomostí, sociálnej zrelosti.

Nie všetky deti dokážu ihned’ po nástupe do školy tieto požiadavky naplniť. Sú to deti, ktoré ešte nie sú pripravené na školskú prácu, alebo majú nejaké vývinové poruchy. 

Pritom môže ísť aj o deti inteligentné. Môže sa stať, že rodič pozerá na svoje dieťa ako na nadpriemerné, ale pri zápise dostane odklad, pretože napr. zaostáva v grafomotorike alebo odmieta spolupracovať. 

Nedávno som sa stretla s prípadom, ked’ sa rodičia vrátili zo zápisu a boli sklamaní, pretože ich dcéra dostala odklad. Nevedeli pochopiť, prečo. Nikto ich na to neupozornil. Svoje dieťa vnímali skôr ako veľmi šikovné. A prišlo veľké sklamanie. A preto by bolo ideálne, keby sme aj my rodičia podporovali rozvoj školých zručností, ktoré sa podieľajú na školskej úspešnosti. 

Tieto činnosti sa dajú robiť aj hravou formou.

Či už to je kreslenie, strihanie, počúvanie rozprávok, počítanie, orientácie v priestore a schopnosti sústrediť sa pri týchto aktivitách a hrách.

Časté dôvody pre odklad školskej dochádzky:

sociálna nezrelosť – prílišná naviazanosť na rodiča, hravosť, zvýšený strach z nového prostredia

ťažkosti v kresbe (grafomotorike) – nesprávny úchop písadla

reč dieťaťa – dieťa vyslovuje nesprávne viac hlások, jeho reč je menej zrozumiteľná

oslabená pozornosť – dieťa nevie udržať pozornosť na určitý čas, nevie obsedieť, chodí po triede

zdravotné problémy – častá chorľavosť, alebo plánované operácie, či vývinové poruchy

Ak chcete vedieť o príprave dieťaťa na školu viac, stiahnite si eBook

eBook: Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do 1. ročníka

  • Chceli by ste, aby vaše dieťa zažívalo v škole úspech od prvého dňa?
  • Chceli by ste vedieť, či je Vaše dieťa na školu pripravené?
  • Chceli by ste vedieť, ako vášmu dieťaťu môžete konkrétne pomôcť, aby tomu tak bolo?

V eBooku nájdete praktické tipy a 16 jednoduchých cvičení pre rodičov, ktoré si s vašim dieťaťom ľahko spolu prejdete a vedome sa s ním môžete na školu pripraviť.

0
rodičov si už stiahlo tento ebook
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje sú u mňa v bezpečí a použijem ich výhradne pre účely spracovania pre účely spracovania tohto komentára. Osobné údaje spracovávam v súlade s Nariadením EÚ GDPR a Zákona č.18/2018, podrobnosti o svojich právach sa dozviete v zásadách o spracúvaní osobných údajov na mojej webovej stránke.