Ako rozvíjať pamäť u predškoláka

Niekedy sa stáva, že keď dieťaťu zadáme jednoduchú inštrukciu, tak ju nedokáže splniť. Alebo sa nedokáže v predškolskom veku naučiť svoj dátum narodenia, alebo zapamätať si číselný rad od 1 do 5, alebo od 1 do 10. Má problém s bezchybným zopakovaním jednoduchých viet, naučiť sa krátku básničku tak rýchlo ako ostatní jeho rovesníci.

Na takéto dieťa býva často tlačené zo strany rodičov, pretože nepoznajú dôvod, prečo má s tým problém.

Dieťa by malo byť vyšetrené špecialistom, pretože jeden z dôvodov môže byť aj porucha sluchu. Takúto poruchu je potrebné čo najskôr odhaliť, alebo vylúčiť.

Ak lekár vylúči takúto poruchu, tak rodičia by mali spozornieť. U dieťaťa môže ísť o riziko špecifických porúch učenia.

Problém s pamäťou je častý jav u takýchto detí. Pamäť je z veľkej miery ovplyvňovaná aj koncentráciou pozornosti, ktorá má vplyv najmä na krátkodobú pamäť. Koncentrácia pozornosti priamo súvisí so školskou zrelosťou. 

Dieťa vo veku 3 až 4 roky by si malo zapamätať vetu, ktorá sa skladá z troch až štyroch slov. Predškolák by mal zvládnuť zopakovať vetu, ktorá sa skladá z piatich až šiestych slov. 

Detskú pamäť v predškolskom veku netreba podceňovať, ale ju rozvíjať. Zvlášť u detí, ktoré sa javia ako kandidáti na špecifické poruchy učenia.

Pri týchto deťoch budete potrebovať viac trpezlivosti, aby ste čo najviac obmedzili negatívny dopad v školskom procese.

Trénovať pamäť a pozornosť môžete aj takto:

Opakovanie viet

Dieťaťu povedzte vetu najskôr s dvoma slovami, napr. ,,Zajac skáče”. Dieťa vetu zopakuje. Ak to zvláda, tak postupne zvyšujeme počet slov napr. ,,Veselý zajac skáče”. Dieťa vetu opakuje.

Nácvik číselného radu

Ak si nevie zapamätať číselný rad, je potrebné trénovať najskôr od 1 do 5 a keď to zvládne, tak pokračujeme v trénovaní od 1 do 10.

Rozprávanie podľa obrázkov

Dajte dieťaťu do ruky nejaký zaujímavý obrázok a nechajte ho porozprávať, čo na ňom vidí.

Vety s nesprávnym obsahom

Povieme dieťaťu vetu s nesprávnym obsahom a jeho úlohou je vetu zopakovať správne. Napríklad: ,, Cukor je slaný, soľ je sladká”. Táto úloha patrí už medzi tie náročnejšie.

Tvorenie viet zo slov

Povedzte dieťaťu slová. Jeho úlohou utvoriť zo slov vety. Napríklad: pes, dvor, štekať. Pes šteká na dvore.

Pexeso

Hrajte s deťmi pexeso. Je to zábavná a účinná forma trénovania pamäti a koncentrácie.

Do týchto úloh je potrebné zapojiť čo najviac zmyslov – sluch, zrak a hmat. Je dôležité trénovať a posilňovať pozornosť aj pamäť, pretože dieťa následne môže mať problém s plnením zadaných úloh v škole – pretože neudrží v pamäti, čo všetko sa od neho chce.

Takýmito úlohami rozvíjame pamäť, myslenie a aj koncentráciu.

Ak chcete vedieť o príprave dieťaťa na školu viac, stiahnite si eBook

eBook: Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do 1. ročníka

  • Chceli by ste, aby vaše dieťa zažívalo v škole úspech od prvého dňa?
  • Chceli by ste vedieť, či je Vaše dieťa na školu pripravené?
  • Chceli by ste vedieť, ako vášmu dieťaťu môžete konkrétne pomôcť, aby tomu tak bolo?

V eBooku nájdete praktické tipy a 16 jednoduchých cvičení pre rodičov, ktoré si s vašim dieťaťom ľahko spolu prejdete a vedome sa s ním môžete na školu pripraviť.

0
rodičov si už stiahlo tento ebook
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje sú u mňa v bezpečí a použijem ich výhradne pre účely spracovania pre účely spracovania tohto komentára. Osobné údaje spracovávam v súlade s Nariadením EÚ GDPR a Zákona č.18/2018, podrobnosti o svojich právach sa dozviete v zásadách o spracúvaní osobných údajov na mojej webovej stránke.