Oslabená orientácia u predškoláka

U detí v predškolskom veku sa čoraz častejšie stretávame s tým, že dieťa má problém v orientácii ako takej.

Oslabenie v tejto oblasti sa prejavuje problémami v orientácii v priestore, ale aj orientácii na ploche a orientácii na vlastnom tele.

Orientácia v priestore je závislá na zrakovej, sluchovej a hmatovej percepcii, ktoré by mali byť už v predškolskom veku dostatočne rozvinuté. Tieto schopnosti sú pre dieťa veľmi potrebné pre zvládnutie písania, čítania a počítania. Ak má dieťa s tým problém, tak, dochádza k zámenám písmen b – d, a – e a číslic 6 – 9… Dieťa sa nevie orientovať v pracovnom zošite, na tabuli a na čítanej stránke.

Je potrebné s ním pracovať, aby sa naučilo tieto pojmy rozlišovať.

Najskôr cvičíme orientáciu v miestnosti. Učíme ho rozlíšiť hore a dole potom pridávame vpredu a vzadu a pojmy vpravo a vľavo cvičíme neskôr.

Zoberieme si kocku do ruky a kladieme ju na rôzne miesta stola. Dieťa hovorí: ,,Kocka je na stole, kocka je pod stolom, kocka je vedľa stola”.

Neskôr ho učíme orientácii v pracovnom zošite a na obrázku, aby si dostatočne uvedomovalo, že píšeme a čítame zľava doprava. Pre tieto deti to nie je samozrejmé.

Pokračujeme ,,prvý a posledný”, ,,hneď za prvým”, ,,predposledný” a ,,medzi”.

Poukladáme si napr. malé gumené zvieratká, alebo iné hračky za sebou a dieťa hovorí, kto je prvý, kto je posledný, kto je nasledujúci, predposledný…

Nácvik pravo-ľavej orientácie patrí k ťažším úlohám, a preto si vyžaduje dlhší nácvik. Začíname s nácvikom rúk na jeho vlastnom tele, a potom ostatnými časťami tela.

Ak chcete vedieť o príprave dieťaťa na školu viac, stiahnite si eBook

eBook: Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do 1. ročníka

  • Chceli by ste, aby vaše dieťa zažívalo v škole úspech od prvého dňa?
  • Chceli by ste vedieť, či je Vaše dieťa na školu pripravené?
  • Chceli by ste vedieť, ako vášmu dieťaťu môžete konkrétne pomôcť, aby tomu tak bolo?

V eBooku nájdete praktické tipy a 16 jednoduchých cvičení pre rodičov, ktoré si s vašim dieťaťom ľahko spolu prejdete a vedome sa s ním môžete na školu pripraviť.

0
rodičov si už stiahlo tento ebook
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje sú u mňa v bezpečí a použijem ich výhradne pre účely spracovania pre účely spracovania tohto komentára. Osobné údaje spracovávam v súlade s Nariadením EÚ GDPR a Zákona č.18/2018, podrobnosti o svojich právach sa dozviete v zásadách o spracúvaní osobných údajov na mojej webovej stránke.