sluchove vnimanie

Čo je to sluchové vnímanie?

sluchove-vnimanieŽijeme v období, kde sú naše deti viac pre-stimulované zrakovými podnetmi a sluchové vnímanie je u nich málo rozvinuté.

V predškolskom veku sa reč dieťaťa rozvíja najrýchlejšie, ale čoraz viac detí trpí oneskoreným alebo narušeným vývinom reči. U týchto detí zaostáva aj sluchové vnímanie.

Ako odhaliť, či má dieťa problém so sluchovým vnímaním? Čo by si mali rodičia všímať, aby včas odhalili túto poruchu?

Signály poruchy sluchového vnímania:

 • slovná zásoba môže byť chudobnejšia
 • komolenie slov
 • problémy s výslovnosťou a artikulačnou obratnosťou
 • má problém so zapamätaním krátkych básničiek, alebo má problém zopakovať krátku vetu
 • pred nástupom do školy nevie vytlieskať slová na slabiky a určiť prvú hlásku v slove
 • nemá zmysel pre rytmus
 • je nepokojné a má problém sústrediť sa
 • máte pocit, že nerozumie inštrukciám

Tieto deficity, môžu byť viac alebo menej viditeľné, a preto je veľmi prospešné pre dieťa, ak rodič tieto varovné signály postrehne ešte v predškolskom veku.

Často krát sa stáva, že tieto nežiaduce deficity sa naplno prejavia, až po nástupe do prvého ročníka.

V obidvoch prípadoch sa dá dieťaťu pomôcť. Je potrebné vyhľadať odborníka a pomôcť mu sluchové vnímanie správne a intenzívne rozvíjať.

Ak chcete vedieť o príprave dieťaťa na školu viac, stiahnite si eBook

eBook: Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do 1. ročníka

 • Chceli by ste, aby vaše dieťa zažívalo v škole úspech od prvého dňa?
 • Chceli by ste vedieť, či je Vaše dieťa na školu pripravené?
 • Chceli by ste vedieť, ako vášmu dieťaťu môžete konkrétne pomôcť, aby tomu tak bolo?

V eBooku nájdete praktické tipy a 16 jednoduchých cvičení pre rodičov, ktoré si s vašim dieťaťom ľahko spolu prejdete a vedome sa s ním môžete na školu pripraviť.

0
rodičov si už stiahlo tento ebook
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje sú u mňa v bezpečí a použijem ich výhradne pre účely spracovania pre účely spracovania tohto komentára. Osobné údaje spracovávam v súlade s Nariadením EÚ GDPR a Zákona č.18/2018, podrobnosti o svojich právach sa dozviete v zásadách o spracúvaní osobných údajov na mojej webovej stránke.